Sela (Villages)


Osnovna škola "13.oktobar" - Supska: 
Osnovna škola "13.oktobar" u selu Supska je objekat koji se adaptira po projektu i stručnom nadzoru Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija

Dom kulture - Jovac
Dom kulture u selu Jovac je objekat koji
se adaptira po projektu i stručnom nadzoru Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija

Dom kulture - Krušar
Dom kulture u selu Krušar je objekat koji se adaptira po projektu i stručnom nadzoru Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija

Informacioni punkt - Ivankovac
Informacioni punkt je jedan od objekata istorijskog kompleksa „Znamenito mesto Ivankovac“ u čast prve pobede nad Turcima 18. avgusta 1805. godine u boju na Ivankovcu u Prvom srpskom ustanku. ...

Informacioni punkt - Ivankovac - Ćuprija - Srbija 

(3d izgledi izvedenog i projektovanog objekta u sklopu celog  istorijskog kompleksa „Znamenito mesto Ivankovac“)Manastir "Ravanica" - Senje - Ćuprija
Crkva Svetog Spasa - Vaznesenja Gospodnjeg je deo manastirskog kompleksa koji je zadužbina srpskog Kneza Lazara. Njegove mošti od 1989. god. ponovo počivaju u njemu. Podignut je između 1375. i 1381....


Нема коментара:

Постави коментар